Δωρεάν προγράμματα επεξεργασίας εικόνας/video από το Microsoft Store

Δωρεάν προγράμματα επεξεργασίας εικόνας/video από το Microsoft Store
13/12/2020

Το Microsoft Store δίνει δωρεάν κάποια προγράμματα επεξεργασίας εικόνας/video για λίγες μόνον ημέρες.

Nitro Screen Recorder Pro - Screen Recorder Screen Recording Screen Record

Κατηγορία‬: Photo & video

Nitro Screen Recorder brings you both recording and live streaming in one program. It provides a powerful suite of tools including real-time source and device capture, scene composition, encoding, recording, and broadcasting.

Movie Maker Free : Video Editor

Κατηγορία‬: Photo & video

Movie Maker Free is the best way to create, edit, and publish videos on Windows Phone and PC. Get this powerful and easy-to-use video editor app for making and sharing videos on YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, and more. Add filters, effects, transitions, emojis, voiceover narration, music, and more.

Music Editor & Video Editor : Trim,Convert,Extract and Mix AudioBooks For Audacity

Κατηγορία‬: Utilities & tools‬

Your search for complete audio editing tools ends here. The music editor is one stop shop for all your audio editing needs. This Audio Editor comes with Audio Cutter/Trimmer, Audio Joiner/Merge, Audio Mixer, Audio Extractor, Audio Convert/ Format Changer and many more easy to use tools.

Square Video Movie Maker & Editor

Κατηγορία‬: Utilities & tools‬

Square Video Maker lets you post complete videos to Instagram without cropping them.

Screen Recorder by Animotica

Κατηγορία‬: Productivity‬

Screen Recorder by Animotica brings you an easy, uncomplicated way of recording your desktop’s screen and webcam sessions. Excellent for games and video streams recoding, product demos, tutorials, webcam chats, and more!

Video Maker and Photo Movie Maker : Free Movie Maker and Editor

Κατηγορία‬: Entertainment‬

Video Maker and Photo music app is useful to convert your photos into video. Create Video from your photos and music with photo to video converter. Photo video movie maker easy to use and highly powerful and has many options to customize and make it personal. Photo Video Movie maker with music is finest video editor movie maker tool

Related Posts